FANDOM


Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień !
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze !
Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze !
Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę !
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary !
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary ! Amen.
 

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
- Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu..,
 

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
W: I odnowisz oblicze ziemi.
 

Módlmy się. 
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: 
daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i 
Jego pociechą zawsze się radować. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
 
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W: Módl się za nami.